• Producent: B2B Partner
  • Kategoria: Kanistry

metalowy kanister na paliwo ze szczelnym zamykaniem o objętości 5, 10 i 20 litrów. Można stosować na benzynę, naftę, oleje bezpieczne przenoszenie zapewni zastosowanie lejka wylewowego kanistry na paliwa mają certyfikat UN, są odpowiednie ponadto do transportu innych substancji niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR, RID, IATA-DGR lub IMDG Grubość 0,8mm Max.

gęstość substancji z II grupy opakowań 1,2kg/l Max. Gęstość substancji z III grupy opakowań 1,8kg/l Max. Ciśnienie. Par: 50 ° C 200 kPa; 55 ° C 223 kPa