Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Shell Helix Ultra AG 5W-30 – jako olej silnikowy wykonany w technice plastikowej proponuje pierwszorzę dną ochronę silnika w przypadku przedł uż onych interwał ó w wymiany oleju. Ma dopuszczenie Opla wg GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025.

Obszary użycia Shell Helix Ultra AG 5W-30 jest olejem silnikowym wytworzonym w technice plastikowej specjalnie do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Opla/GM. Adekwatny do każ dych warunkó w eksploatacyjnych i na każ dą temperaturę, dopuszczony do przedł uż onych (elastycznych) interwał ó w podmiany oleju poprzez firmę Opel/GM.

Shell Helix Ultra AG 5W-30 został specjalnie opracowany do stworzonych od 2002 roku silnikó w Opla (zwł aszcza Opla Vectry), pasuje ró wnież do starszych silnikó w, wymagają cych lepkoś ci w klasie 5W-30.

Wł aś ciwoś ci Shell Helix Ultra AG proponuje optymalną ochronę silnika przed zuż yciem i zapewnia mu dł ugą ż ywotnoś ć. Pasuje do każ dych warunkó w eksploatacyjnych, zaró wno do jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na wysokich obrotach.

Ż ywotnoś ć silnika, w poró wnaniu z tradycyjnymi produktami, ulega wyraź nemu przedł uż eniu. Niska lepkoś ć poprawia zdolnoś ć pł ynię cia oleju i obniż a tarcie w silniku. Prowadzi to do aniżeli szego zuż ycia paliwa i udoskonalonego zachowania podczas rozruchu zimnego silnika.

użycie specjalnie wybranych olejó w podstawowych otrzymanych w technice syntetycznej redukuje skł onnoś ć do parowania i tym samym takż e ubytki oleju. Shell Helix Ultra AG idealnie broni katalizatory i silniki wielozaworowe i turbo.

Dopuszczenia i specyfikacje Przewyż sza specyfikacje: ACEA A3/B3/B4 API SL/CF Dopuszczenia producentó w GM-LL-A-025 (odpowiednik Opel B-040-2095) GM-LL-B-025 (odpowiednik Opel B-040-2098) speł nia specyfikację Fiata 9.55535-G1